درس پژوهي درس پژوهي .

درس پژوهي

علل ثبات درس پژوهي

در كتاب شكاف آموزشي استيگلر و هيبرت استدلال مي كنند ،  علت اينكه تدريس تا اين اندازه باثبات است و بنابراين بسيار سخت تغيير مي كند اين است كه تدريس يك فعاليت فرهنگي است . به عبارت ديگر ، انبوهي از باورها در باره معني تدريس و معلمي ، از زماني كه به عنوان دانش آموز وارد مدرسه شده ايم و يا حتي قبل از آن ما را در خود غوطه ور كرده است . در نتيجه معلمان تمايل دارند در كار تدريس سناريوهاي فرهنگي از پيش آموخته شده اي را دنبال كنند كه خود به عنوان يك دانش آموز تجربه كرده اند . سناريوهايي كه در يك بستر فرهنگي ، به مرور زمان و ناخودآگاه آموخته شده اند و اكنون پشتوانه تعاريفي هستند كه يك معلم از كار تدريس دارد . به عبارت ساده تر ، افراد آنگونه معلمي مي كنند كه از معلمانشان آموخته اند .

معلمان مي توانند بر اساس تلقي خود از ماموريتشان به عنوان يك معلم تدريس خود را در سه تراز متفاوت انجام دهند (سوجياما، 2008 )

تراز 1 : معلمان مي توانند انديشه هاي پايه اي مهم از قبيل واقعيت ها ، مفاهيم و رويّه ها را در هر موضوع درسي براي دانش آموزان بازگو كنند .

تراز 2 : معلمان مي توانند دلايل و معاني انديشه هاي پايه اي مهم هر موضوع درسي را به منظور فهميدن دانش آموزان توضيح دهند .

تراز 3 : معلمان مي توانند فرصت هايي را براي دانش آموزان فراهم بياورند كه خودشان اين انديشه هاي پايه اي را  بفهمند و  به يادگيري خود كمك كنند بنابراين دانش آموزان به يادگيرندگاني مستقل تبديل مي شوند .

حال براي رسيدن معلمان از تراز 1 به تراز 3 چه بايد كرد ؟

هنجارهاي گروه شامل آن دسته از قوانيني مي شود كه تعاملات بين اعضاي گروه در خلال تمام مراحل درس پژوهي بر اساس آن قوانين انجام مي گيرد تا  كار گروهي به حداكثر اثر بخشي خود برسد . پايه گذاري هنجارهاي گروه، نخستين تلاش گروهي تيم درس پژوهي خواهد بود و بايد در مركز توجه اولين جلسه ملاقات گروه باشد . هنجارها بيان مي كنند كه در يك كار گروهي سازنده براي رسيدن به هم افزايي و همدستي و دستيابي به بيشترين كار آمدي ، تعاملات افراد گروه بايد در چه چارچوبهايي و براساس چه معيارهايي انجام پذيرد .


برچسب: درس پژوهي، فعاليت فرهنگي، تدريس، معلم، دانش آموز،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۴۴:۰۶ توسط:امين صالح موضوع:

ويژگي رويكرد زمينه محور درس پژوهي

دررويكرد زمينه محوريا تماتيك،آموزش مفاهيم علمي درزمينه زندگي روزمره فراگيران اصل قرارمي گيرد وبا همين راهبرداست كه يادگيري جذاب ترمي شود. اين رويكرد ازاين بابت تماتيك ناميده مي شود كه تم ها را اصل قرار مي دهد . و مفاهيم علمي رادر ارتباط با اين موضوع ها طرح مي كند.در اين فرايند فراگيران با موضوع، احساس نزديكي و آشنايي مي كنند و انگيزه بيشتري براي يادگيري پيدا مي كنند. چون موضوع ها و زمينه هاي ياد گيري ازبطن زندگي روزمره ي آنان اخذ شده است، دانش آموزان در فرايند ياد گيري در عمل با موضوع در گير مي شوند  و در اين ارتباط موضوعات علمي را به كار مي گيرند . اين شيوه به كار گيري علوم و موضوعات و مفاهيم علمي در موقعيت و مكان هاي آشنا و مناسب كودك ، يادگيري را براي كودك معنادار و ملموس مي كند .

ويژگي عمده ي رويكرد زمينه     

  ويژگي عمده ي رويكرد زمينه محور اين است كه مي تواند بسياري ازحوزه هاي برنامه درسي را به هم پيوند زند و آن ها را يكپارچه كند. در اين رويكرد موضوعات آموختني پراكنده نيستند و از يك انسجام دروني برخوردارند.

       ويژگي ديگر رويكرد زمينه محوراين است كه بستر خوبي را براي پيشرفت تدريجي سواد علمي نوآموزان همراه با افزايش توانايي خواندن و نوشتن آن هابه همراه دارد و موجب آن مي شود تايادگيري براي فراگير لذت بخش، نشاط آور و مفيد شود.در رويكرد زمينه محور معلم به محيط هاي متنوع ياد گيري(كلاس- آزمايشگاه- خانه مزرعه برنج يا...)نياز دارد. در اين فرايند وي مفاهيم را با مثال ومصداق هايي از محيط زندگي فراگير ارايه مي كند.براي مثال در عمل موضوع هايي مثل جانوران،گياهان،آهن ربا، آب و خاك و سنگ ، مثال ها همه ازمحيط زندگي كودك بوده و در همان فضا پرورش مي يابد .وقتي از جانوران و يا گياهان صحبت مي كند تا دانش فراگير را در اين زمينه ها زياد تر كند،جانور و گياه براي كودك آشناست و مثال خود كودك و در ارتباط بامحيط آشناي او آورده مي شود و در نهايت حاصل كار و تعامل دانش آموزان با يك ديگر و با معلم به دانشي مي رسد كه كودك خود در تعامل با محيط زندگيش كسب كرده است .


برچسب: درس پژوهي، رويكرد، زمينه محور، دانش آموزان، سواد علمي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۱۵:۰۴ توسط:امين صالح موضوع:

مزاياي آموزش زمينه محور


1)  با زندگي فراگيران ارتباط تنگاتنگي دارد .

2)  انسجام دروني دارد: يكپارچه ومرتبط باهدف هاي آموزشي است.در اين رويكرد اهداف نگرشي، مهارتي ودانشي درمحيطي اجتماعي و خلاق ودريك زمينه آموزشي مشترك يكپارچه مي شوند.

3)  قابليت عميق شدن دارد: به جاي گستردن يك موضوع در يك زمينه آموزشي به عمق آن مي پردازد تادر عمل يادگيري مؤثر و مفيد تحقق پذيرد .

4) نقاط اتصال خوبي به موضوع هاي مختلف دارد: اين نقاط اتصال از يك سو پوشش به حوزه ي محتوايي آموزش را در برمي گيرند و از سوي ديگر به انتظارات برنامه درسي ملي و ديگر اسناد بالادستي و انتظارات سازمان ها و نهادهاي گوناگون توجه مي كند و درعين حال لازم است به ظرفيت متقابل حوزه هاي يادگيري مثل زبان، مطالعات اجتماعي، خلاقيت و هنر، دين و اخلاق عنايت داشته باشد .

اصول كلي يك طرح درس كامل: ۱مشخصات صاحب اثر كامل باشد.۲عنوان درس.۳.پايه تحصيلي۴.تاريخ.۵.زمان۶ هدف كلي و اهداف جزيي يا رفتاري۷.وسايل مورد نياز۸.روش تدريس۹.مشخص كردن فعاليت هاي قبل از تدريس۱۰.شرح تدريس يا سناريو ۱۱ ارزشيابي تكويني۱۲ارزشيابي پاياني.تعيين تكليف

تدريس بايد حسن شروع و حسن ختام داشته باشد. بايك ايجاد انگيزه خوب و جذاب شروع بشه و به خوبي هم تمام شود

الگوي برتر٫ تدريس صرف است انفرادي هم قابل اجرا است . يك بار اتفاق مي افتد.گزارش هم نمي خواهد.درس پژوهي گروهي است .منجر به رفع اشكالات معلم مي شود. و بهترين تدريس كشف مي شود.به صلاحيت هاي حرفه اي معلم كمك مي كند. چون گروهي است و كار ها بين اعضا تقسيم مي شودراحت تر است.

در شيوه نامه امده فيلم برداري شود.ولي مهم گزارش درس پژوهي است نه فيلم.اهم امتياز به گزارش اختصاص دارد


برچسب: درس پژوهي، الگوي برتر، تدريس، معلم، گزارش درس،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۴:۴۶ توسط:امين صالح موضوع:

مرامنامه تيم درس پژوهي

يكي از موادي كه قبل از تدريس در اختيار مشاهده گران قرار مي گيرد نسخه اي از طرح درس است تا آنها بتوانند ضمن مطالعه آن و آگاهي قبلي از جريان درس ، يادداشتهاي مشاهده خود را در ستون مربوط به خود وارد كنند .

هنجارهاي گروه شامل آن دسته از قوانيني مي شود كه تعاملات بين اعضاي گروه در خلال تمام مراحل درس پژوهي بر اساس آن قوانين انجام مي گيرد تا  كار گروهي به حداكثر اثر بخشي خود برسد . پايه گذاري هنجارهاي گروه، نخستين تلاش گروهي تيم درس پژوهي خواهد بود و بايد در مركز توجه اولين جلسه ملاقات گروه باشد . هنجارها بيان مي كنند كه در يك كار گروهي سازنده براي رسيدن به هم افزايي و همدستي و دستيابي به بيشترين كار آمدي ، تعاملات افراد گروه بايد در چه چارچوبهايي و براساس چه معيارهايي انجام پذيرد .

راه هاي بسياري براي شناخت اين انتظارات وجود دارد . يكي از اين راه ها تهيه ي فهرست به صورت فردي است . به اين ترتيب كه هر فردي فهرستي از انتظارات خود را  تهيه مي كند و آن را با گروه مبادله مي كند . گروه مي تواند نظرات فردي را بگيرد و يك فهرست جمعي توليد كند و اين فهرست به عنوان مرامنامه گروه درس پژوهي مورد استفاده قرار گيرد .

مرامنامه تيم درس پژوهي

همه متفقيم كسي ياد مي گيرد كه فعالانه مشاركت مي كند.

طرز بيان سوالاتمان از هر كس با حسن نيت باشد .

همه متفقيم كه هر كسي در جايگاه خود يك كارشناس است .

ايده ها را نقد كنيم و نه افراد را .

 زمان را بين افراد تقسيم كنيم.

استفاده از موبايل و ديگر وسايل الكترونيكي را محدود كنيم.

ساختار ساده يك درس را داشته باشد يعني يك شروع ، ادامه و پايان درست و واضح .

شروع : مقدمه و ورود به مطلب

ادامه : فعاليت دانش آموزان ( انفرادي ، دونفره يا گروهي (

پايان : بازتاب روي فعل و انفعالات درس و يادگيري

شامل يك يا دو هدف روشن درس به همراه نتايج قابل مشاهده اي از دانش آموزان باشد .

دانش آموزان را به  فكر كردن ، گفتگو ، تعامل و يا همكاري وادار نمايد .

منطبق با اهداف و انتظارات كتاب و برنامه درسي باشد .

در تحقق هدف كانوني تيم براي درس پژوهي موثر باشد  .

در انتخاب درس هم بهتر است با درسهاي موجود شروع كنيد و در فكر ابداع درس از نقطه صفر نباشيد . درسهاي موجود را مطالعه بهترين آنها را انتخاب كنيد و و آن را با گنجاندن ايده هايتان متناسب با نيازهاي دانش آموزان تغيير دهيد .


برچسب: درس پژوهي، ايده، برنامه درسي، دانش آموزان، هدف كانوني،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۱:۳۴ توسط:امين صالح موضوع:

الگويي براي طراحي جريان درس پژوهي


ستون 1) گامهاي درس : در اين ستون گامهاي منطقي يك درس براي دستيابي به اهدافش مشخص شده است . اين جريان منطقي معمولا به سه گام تقسيم مي شود و اساساً هر درسي بايد اين سه بخش را داشته باشد :

الف ) مقدمه و شروع : هدف اين گام ، انگيزش فراگيران در باره يك مطلب خاص است و معمولا 5 تا 10 دقيقه از آغاز تدريس را به خود اختصاص مي دهد.

ب) ادامه و بسط مطلب : هدف اين گام تعميق يادگيري از طريق طرح سوالات، انجام بحث ها و فعاليتها است كه معمولا 20 الي 30 دقيقه طول مي كشد .

ج )پايان و نتيجه گيري : هدف اين گام نتيجه گيري و ارزيابي آموخته هاي درس است و به طور معمول 5 تا 10 دقيقه وقت مي گيرد .

ستون 2) زمان اختصاص يافته به هر بخش از درس پژوهي در اين قسمت درج مي شود . براي ساده تر شدن جدول فوق مي توانيد اين ستون را با ستون 1 ادغام كنيد .

ستون 3) فعاليتهاي يادگيري و سوالات كليدي درس پژوهي : در اين ستون پرسشها و يا فعاليتهاي كليدي در نظر گرفته شده براي پيشبرد درس از هر مرحله به مرحله ديگر ( آغاز ، ادامه ، پايان ) نوشته مي شود . تعيين فعاليتهاي يادگيري در اين قسمت مستقيما با رويكرد معلمان در تدريس آن درس ارتباط دارد . براي مثال اگر رويكرد حل مسئله براي تدريس يك درس انتخاب شده باشد فعاليتهاي يادگيري با يك سوال تفكر برانگيز آغاز مي شود . اين سوال كليدي كه در ميان معلمان ژاپني به هاتسومون(hatsumon) معروف است به گونه اي طراحي شده است كه اهداف درس جديد را با دانسته هاي قبلي دانش آموزان گره مي زند و و با ايجاد يك مسئله در ذهن دانش آموز او را ترغيب مي كند كه با جريان كلاس همراه شود تا ضمن فعاليت و با ساخت دانش جديد مسئله خود را حل كند . پس از ايجاد سوال و انگيزه نوبت به ادامه درس مي رسد و معلم ضمن حفظ فضاي حل مسئله اجازه مي دهد كه دانش آموزان بهترين راه حل ها را براي مسئله پيدا كنند . در جريان فعاليت  فراگيران گامهاي پياپي و منسجمي را براي حل مسئله و ساخت دانش جديد طي مي كنند و با معلم و با يكديگر تعامل مي كنند . در پايان درس معلم اجازه مي دهد كه دانش آموزان ضمن انجام يك بحث از يافته هاي خود نتيجه گيري كنند

ستون 4) فعاليتهاي دانش آموزان و عكس العمل هاي مورد انتظار: واكنش هاي پيش بيني شده دانش آموزان را در برابر فعاليتهاي يادگيري و سوالات معلم شرح مي دهد . بيشتر معلمان عادت به بررسي واكنش دانش آموزان به عنوان قسمتي ار روش برنامه ريزي آموزش ندارند . در نتيجه اين بُعد درس پژوهي باعث تغيير قابل توجهي در طرز تفكر معلمان مي شود . بهبود توانايي معلم در پيش بيني پاسخ هاي دانش آموزان يكي از پيامدهاي مثبت درس پژوهي است. گروه با صرف زمان كافي برنامه ريزي شده براي بحث در باره واكنش هاي احتمالي دانش آموزان ، تدريس را با تمركز بر راههاي يادگيري دانش آموزان طراحي مي كند و معلمان مي توانند "درس را از زاويه ي ديد دانش آموزان ببينند."

ستون 5) پاسخ هاي معلم به دانش آموزان و نكاتي كه بايد خاطر نشان كرد: اين ستون مربوط به ياد آوري چيزهاي مهمي است كه شما در جريان درس بايد انجام دهيد يا انجام ندهيد . همچنين ساير تذكرات لازم براي خودتان را در اين ستون قرار دهيد .

ستون 6) نكات ارزشيابي درس پژوهي را شرح مي دهد . اين ستون اهدافي را كه در هر بخش از درس و هر فعاليت يا مسئله بر آن تمركز داريد توصيف مي كند . همچنين در اين بخش بايد توصيفي ملموس و واقعي ارائه كنيد مبني بر اينكه چگونه تعيين مي كنيد به هر كدام از اين اهداف دست يافته ايد . معلم از اين نكات براي هدايت آموزش استفاده مي كند و ناظران از آنها براي مستندسازي يادگيري دانش آموزان بهره مي برند .

ستون 7) يادداشتهاي مشاهده : اين ستون براي استفاده مشاهده گران طراحي شده است تا بتوانند در پايان هرفعاليت يادگيري و هر گام درس يادداشتهاي خود را در اين ستون ثبت كنند . همانطور كه گفته شد طرح درس مي تواند ابزاري براي مشاهده درس باشد و به همين خاطر

برچسب: درس پژوهي، الگو، ستون، دانش آموزان، پيامد مثبت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۵:۳۷ توسط:امين صالح موضوع:

آماده سازي براي مشاهده و تهيه گزارش درس پژوهي

آماده سازي دانش آموزان : در اين مورد بايد به شاگردان توضيح داد كه افرادي كه براي مشاهده در كلاس حضور دارند به هم كمك مي كنند كه معلمان بهتري باشند.

آماده سازي كلاس

كاهش وقفه ها : اعلاني را روي درب كلاس بچسبانيد با اين عنوان كه « درس پژوهي در جريان است : لطفا وارد نشويد مگر اينكه موردي اضطراري باشد. »

تهيه جدول زمان بندي

در جريان جلسات و نشست هاي سوم وچهارم ؛ گروه ها با هم كار مي كنند تا طرح درس را باز بيني واصلاح كنند.تجربيات به اشتراك گذاشته شده ي همه ي گروه ها مي تواند به بهبود درس تحقيقاتي در جريان اين مرحله كمك كند.گروه مي تواند پاسخ هاي احتمالي وتصورات غلط متداول در بين دانش آموزان وهم چنين راههاي ارتقاي درس تحقيقاتي راشناسايي كند ؛ زيرا اين كار كمك مي كند تا گروه از پاسخ هاي دانش آموزان بهره گيري كند.شيوه هاي يادگيري دانش آموزان را بررسي كند و به هدف تيم درس پژوهي تحقق بخشد.

يكي از پيامدهاي درس پژوهي اين است كه توانايي وقدرت معلم در پيش بيني پاسخ هاي دانش آموزان بهتر مي شود.با صرف زمان كافي برنامه ريزي شده براي بحث در باره ي واكنش هاي احتمالي دانش آموزان ، معلمان درسي را با تمركز برمحوريت راههاي يادگيري دانش آموزان تاييد مي كنند وبدين ترتيب معلمان مي توانند "درس را از زاويه ي ديد دانش آموزان ببينند."

در آخرين جلسه گروه روند اجراي درس را كه معلم قرار است آن را دنبال كند نهايي مي كنند. مؤلفه هاي روند اجرايي شامل فعاليت هاي يادگيري ، سازماندهي تخته سياه ، مواد مورد استفاده در تدريس تا استفاده از دست ورزي ها ، سؤالاتي كه معلم مي پرسد ، سؤالات ارزشيابي وتوليد يك نقشه براي نشستن دانش آموزان مي شود.

پس از تكميل طرح درس به شوراي معلمان جهت نظرخواهي ارائه مي شود

سوالات مربوط به طراحي درس مورد پژوهش :

در رابطه با موضوع اين درس ما انتظار داريم دانش آموزان در پايان چه چيزهايي را بفهمند و يا قادر به انجام آن باشند ؟

دانش آموزان هم اكنون در رابطه با موضوع اين درس چه مي دانند ؟

چه " سناريو " يا زنجيره اي از تجربيات يادگيري مي تواند دانش آموزان را از شماره 2 به شماره 1 برساند ؟

در واكنش به هر يك از اجزاي درس پيش بيني مي كنيم چه نوع افكاري ( اعم از مشكلات يا كج فهمي ها ) به ذهن دانش آموزان خطور كند ؟  چگونه از اينها براي پيش برد هدفتان از آنچه دانش آموزان هم اكنون مي دانند به آنچه ما مي خواهيم بفهمند استفاده خواهيد كرد ؟

 چه چيزي مي تواند اين درس را براي آنان هيجان انگيز و با معني كند ؟

چه شواهدي به ما كمك مي كند تا در باره تحقق اهدافي كه براي يادگيري دانش آموزان در نظر گرفته ايم قضاوت كنيم و پيشرفت يادگيري دانش آموز را در جريان درس بررسي كنيم ؟

چه مداركي را بايد در رابطه با انگيزش ، يادگيري و رفتار دانش آموزان جمع آوري كنيم و چه نوع از روشهاي جمع آوري داده ها براي اين كار لازم است ؟


برچسب: درس پژوهي، مشاهده، تهيه گزارش، آماده سازي كلاس، معلم،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۰۳:۰۷ توسط:امين صالح موضوع:

شرح مسئوليت ها ي گروه قبل از درس پژوهي


1. مشاهده گراني از بيرون دعوت كنيد .

- از معلمان ومديران ديگر كه خارج از كادر مدرسه ي شما هستند وحد اقل از يك كارشناس خبره ؛ مثل يك مدرس دانشگاهي كه مسلط به فرآيند درس پژوهي وجريان ياددهي ويادگيري  است دعوت به عمل آوريد.تعداد مشاهده گران به اين بستگي دارد كه گروه چه قدر با فرايند درس پژوهي راحت باشد.

- از يك كارشناس خبره بخواهيد كه يك مفسر نهايي درس پژوهي باشد.

2. وظايف خاصي را براي اعضاي تيم درس پژوهي تعيين كنيد .

- براي جلسات بحث يك مسئول جلسه ويك نگارنده تعيين كنيد.

- اعضايي را براي مشاهده وثبت واكنش هاي خاص دانش آموزان در جريان درس پژوهي تعيين كنيد.( ناظر(

- يك نفر را مسئول فيلم برداري كنيد .هر چند كه اين كار براي نگهداري سوابق اهميت دارد ؛ اما ضبط فيلم جايگزيني براي مشاهده ي زنده نيست.

3. مواد لازم براي مشاهده گران را آماده كنيد ؛ شامل :

 - طرح درس شامل : هدف درس ، جايگاه درس در يك فصل ، جايگاه درس در طول برنامه ي درسي مربوط به همه ي پايه ها ، واكنش هاي احتمالي دانش آموزان وتوالي رويداد هاي درس

-  كپي هايي از كار برگ هاي دانش آموز

 - نقشه ي چيدمان صندلي هاي كلاس كه شامل نام دانش آموزان وفضاي خالي براي يادداشت نويسي باشد.

4.  جزئيات وتداركات را سازماندهي كنيد.

1. كلاس  را به گونه اي چيدمان كنيد كه مشاهده گران فضاي لازم را براي ايستادن وگردش در ميان فضاي كاري دانش آموزان را داشته باشند.

2. در برنامه ي زماني درس پژوهي وقتي را براي جلسه با مشاهده گران مدعو قبل از درس منظور كنيد تا نوع باز خوردهايي را كه به دنبال آن هستيد مشخص كنيد.

3.در برنامه ي زمانبندي يك زمان تنفس بعد از درس پيش بيني كنيد تا مشاهده گران فرصت پيدا كنند افكار ونظرات خود را براي گزارش گيري جمع وجور كنند


برچسب: درس پژوهي، مسئوليت، برنامه زماني، معلمان و مديران، يادگيري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۰:۵۶:۵۴ توسط:امين صالح موضوع:

شيوه هاي گردآوي اطلاعات براي مشاهده درس پژوهي

يادداشت برداري كردن در طول كل تدريس درس.

يادداشت برداري از پاسخ هاي فرد فرد دانش آموزان با استفاده از نامشان اگر كه امكان داشت و يا با بكاربردن محل نيمكت شان.

ثبت تعاملات بين معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با همديگر.

ثبت اينكه دانش آموزان چطور كارشان را آغاز مي كنند و به سرانجام مي رسانند.

مستند كردن درك نادرست رايجي كه دانش آموزان دارند و اينكه چطور و چه وقت درك شان تغيير مي كند.

نشان دادن اينكه چطور فردفرد دانش آموزان درك شان را از طريق فعاليت ها و بحث ها مي سازند.

 ثبت اينكه راه حل هاي متنوعي توسط تك تك دانش آموزان استفاده مي شود تا مشكلات را حل كنند.

ناظران بايد امتناع كنند از:گفتگوهاي حاشيه اي

- ارزيابي معلم

- به عنوان مربي يا همه چيزدان حرفه اي عمل كردن.

- خدمت كردن به عنوان كمك معلم.

علاوه بر اين ها، گروه بايد ناظران را با توجه به حوزه اي كه مي خواهند در آن مستندات جمع آوري كنند ترغيب به مطرح كردن سؤال خاص كند.

به عنوان مثال: چطور دانش آموزان به يك سؤال مطرح شده توسط معلم عكس العمل نشان خواهند داد؟

طراحي سؤال خوب ناظران را متمركز بر درس و درگير در درس مي كند .ناظران بايد نقش يك محقق را بگيرند و از اهداف درس استفاده كنندتا اطلاعات را گردآوري كنند

يك نفراز اعضاي تيم، درس را به دانش آموزانش تدريس مي كند .

اعضاي ديگر در كار مشاهده و جمع آوري داده ها كمك مي كنند و گاهي اوقات افرادي از بيرون تيم درس پژوهي  هم  به آنها ملحق شده  و در اين كار مشاركت مي كنند . مشاهده گران در باره آنچه معلم و دانش آموزان انجام مي دهند و مي گويند يادداشت برداري مي كنند و شواهدي را از جريان تفكر دانش آموزان جمع آوري مي كنند .

طرح درس در نقش يك ابزار مشاهده گري به كار گرفته مي شود تا مشاهده گران را به آنچه بايد به دنبال آن بگردند راهنمايي كند و به آنان كمك مي كند تا هدف درس و سوالات ارزشيابي را به خاطر داشته باشند . هدف ارزشيابي جمع آوري داده ها در باره اثر بخشي درس است و نه ارزشيابي معلم .

جريان تدريس مي تواند از طريق فيلمبرداري، عكس ،  ضبط صدا ويا نمونه كار هاي دانش آموزان مستند سازي شود.


برچسب: درس پژوهي، معلم، راه حل، دانش اموزان، جمع آوري داده،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۸:۰۲ توسط:امين صالح موضوع:

وظايف مشاهده گران در جريان درس پژوهي

الف-  جو طبيعي كلاس درس را رعايت كنند

1.گفتگوهاي جانبي را در جريان درس به حد اقل برسانيد.

2. در جريان تمام درس در كلاس باقي بمانيد تا چگونگي شروع ، ادامه وپايان درس را به طور كامل دريابيد.

3. جلوي ديد دانش آموز را نسبت به تخته سياه نگيريد؛ جلوي ديد دوربين فيلمبرداري را نگيريد.

4. وقتي دانش آموزان مشغول كار انفرادي يا گروهي هستند ؛ مي توانيد آزادانه در كلاس گردش كنيد ؛ اما در جريان بحث كل كلاس به كنار يا انتهاي كلاس برويد.

5. تعامل با دانش آموز را به حداقل برسانيد. از تدريس يا كمك رساني به بچه ها خودداري كنيد. در مواقع بخصوص تعامل مجاز است به شرطي كه با ملاحظه وبا هدف اطلاع از جريان تفكر دانش آموز انجام شود.

ب در نقش يك پژوهشگر ظاهر شويد.

1. هدف درس را به خاطر بسپاريد.

2. از طرح درس پژوهي ، نقشه چيدمان وكار برگ ها براي ثبت داده هايتان استفاده كنيد.

3. بررسي كنيد كه دانش آموزان چگونه همدستي مي كنند.

4. از واكنش ها وپاسخ هاي دانش آموزان به صورت انفرادي وبا ذكر نام يادداشت برداري كنيد.

5. به اختصار بيان كنيد كه تك تك دانش آموزان چگونه از خلال فعاليت ها وبحث ها شناخت وفهم خود را شكل مي دهند.

6. راه حل هاي مختلفي را كه تك تك  دانش آموزان براي حل مسائل استفاده مي كنند به انضمام راه حل هاي اشتباه را مستند سازي كنيد.

7. تعامل معلم دانش آموز را مورد بررسي قرار دهيد ؛ مثلا آيا معلم تلاش مي كند كه به همه دانش آموزان سركشي كند.

8. نوع گفتار وفعاليت دانش آموز را مستند سازي كنيد

دستورالعمل هايي براي انجام مشاهدات وگزارش گيري از درس در جريان درس پژوهي

ارائه نمونه طراحي درس  قبل از جلسه تدريس به مشاهده گران

مأموريت مشاهده گران مثل يك دستيار معلم نيست بلكه شبيه پژوهشگراني است كه جنبه هاي خاصي از درس را بررسي مي كنند. به عنوان مثال يك پژوهشگرمشاهده گر ، بايد تلاش كند درس را از يك زاويه ي واقع بينانه نگاه كند ، يعني بدون داوري وفارغ از باورهاي شخصي در باره ي ياددهي ويادگيري ، تنها آن چه را كه در جريان درس واقع مي شود مشاهده وعيناً گزارش كند.مشاهده گران در درس پژوهي به هيچ وجه غير فعال وتماشاچي صرف نيستند ؛ آنان بايد سير يادگيري دانش آموزان را از نزديك مشاهده ودريافت هاي آنان را با ذكر جزئيات ثبت نمايند. اين داده ها خوراك لازم براي بحث پر بار تر در جريان جلسه ي گزارش گيري را فراهم مي آورد. هدف مشاهده گران ، تعميق فهم شركت كنندگان از محتوي درس ويادگيري وتفكر دانش آموزان است. با مشاهده ي درس هر فرد مي تواند روي معلمي خود وديد گاه هايش باز انديشي وتفكر كند.


برچسب: درس پژوهي، كلاس درس، دانش آموز، تدريس، پژوهشگر،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۵۵:۴۱ توسط:امين صالح موضوع:

ارزيابي تدريس در درس پژوهي

ارزيابي تدريس :بعد از يك فرصت تنفس ، معلمان نشستي را براي بحث در باره درس و مشاهداتشان برگزار مي كنند .

 معلمي كه تدريس را انجام داده اول صحبت مي كند و خلاصه اي را در باره اينكه درس چطور پيش رفته و مشكلاتي كه تشخيص داده ارائه مي كند . سپس ديگر معلمان حاضر در تيم درس پژوهي مشاهدات و نظرات خود را مطرح مي كنند و در ادامه اگر مشاهده گران ديگري هم وجود داشته باشند ، يافته هاي خود را مطرح خواهند كرد .

 اغلب يك مشاور بيروني همراه با گروه درس پژوهي كار مي كند كه او به عنوان آخرين نفر در جلسه گزارش گيري صحبت خواهد كرد.

گزارش گيري و ارزيابي تدريس: در همان كلاس درس كه مشاهده صورت گرفته ، انجام مي پذيرد.

بازانديشي و ارزيابي  انفرادي : اين كار به همه امكان مي دهد تا هر فكري را كه هنوز ثبت نكرده اند گردآوري كرده و يادداشت هاي خودشان را مرور نمايند.

باز انديشي و ارزيابي گروهي : مدير جلسه بعد از خوشامد گويي و خسته نباشيد گفتن ، دستورات جلسه و اهداف گروه را روي تخته كلاس نوشته و از همه مي خواهد كه اظهارنظرشان بر مبناي مشاهداتشان باشد.

باز انديشي و ارزيابي تدريس

پ هنگام مشاهده كردن اين سوالات را مد نظر قرار دهيد.

1. آيا هدف واضح بود ؟ آيا فعاليت هابه طور مؤثر موجب دست يابي به هدف شد؟

2. آيا ادامه ي درس انسجام وپيوستگي منطقي را با مقدمه ي درس داشت وبه يادگيري مفهوم توسط دانش آموزان كمك مي كرد.

3.آيا سوالات ومواد آموزشي براي دست يابي به هدف درس مفيد بود؟

4. آيا بحث هاي كلاسي به ارتقاي فهم دانش آموزان كمك كرد؟

5. آيا محتوي درس متناسب با فهم ودرك دانش آموزان بود؟

6. آيا دانش آموزان از دانش قبلي خود براي فهم محتوي درس استفاده كردند؟

7.آيا سؤالات معلم تفكردانش آموزان را درگير وتسهيل كرد؟

8. آيا به نظرات دانش آموزان بها داده شده و نظرات آنان در درس شركت داده شده است ؟ آيا در جمع بندي درس اشاره اي به نظرات وحدسيات دانش آموز شده است؟

9. آيا جمع بندي درس در راستاي هدف درس بود؟

10. معلم چگونه مي توانست آموخته هاي دانش آموز از جريان درس راتقويت كند؟


برچسب: درس پژوهي، ارزيابي، تدريس، دانش اموزان، جمع بندي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۲:۵۳ توسط:امين صالح موضوع: