درس پژوهي درس پژوهي .

درس پژوهي

تعيين هدف درس پژوهي

 كار درس پژوهي وقتي شروع مي شود كه معلمان با هم تلاش مي كنند تا اهداف يادگيري دانش آموزان را به طور واضح تبيين كنند .اهداف غالبا از ارزيابي آموخته هاي دانش آموزان ودريافت بيشترين فراواني نارساييهاي يادگيري ، تعريف ويژگي هايي كه معلمان مي خواهند در دانش آموزان خود رشد دهند و يا موضوعات مشكل آفريني كه معلمان در كلاسهاي درس خود مشاهده كرده اند نشات مي گيرد. با شناسايي و تبيين اهداف آموزشي از كلي تا جزئي محور كار گروه در مراحل بعدي يعني طراحي درس ، و تدريس و مشاهده هم مشخص خواهد شد.

اهداف درس پژوهي را مي توان به صورت درون رشته و بين رشته اي انتخاب كرد . اهداف درون رشته اي اهدافي هستند كه به يك رشته يا موضوع درسي خاص تعلق دارند مثل توانايي جمع كسرها با مخرج نابرابر. اما اهداف بين رشته اي معمولا اهدافي هستند كه مختص يك موضوع درسي خاص نيستند و به دانش آموز به عنوان يك يادگيرنده توجه دارند .مثل توانايي حل مسئله يا يادگيري روش علمي

طراحي درس

وقتي هدف مشخص شد تيم درس پژوهي با تلاش جمعي ، درسي را براي يك جلسه كلاس طراحي مي كند . طرح درس نه تنها يك راهنما براي تدريس درس است بلكه  به عنوان وسيله ارتباطي اعضاي گروه درس پژوهي عمل مي كند تا اهداف و ايده هاي مورد آزمايش را به طور واضح براي همه مشخص نمايد.

معلمان موضوع درس پژوهي را با خواندن كتابها ومقالات مورد بررسي قرار مي دهند.آنها به طور جمعي تلاش مي كنند تا يك طراحي آموزشي با تعريف فعاليت هاي معلم ، فعاليت هاي دانش آموز ونكات مورد ارزشيابي، انجام دهند و پيش نويس آماده شده طرح درس را براي دريافت بازخورد به شوراي معلمان مدرسه ارائه كنند.

سوالات مربوط به طراحي درس مورد پژوهش :

در رابطه با موضوع اين درس ما انتظار داريم دانش آموزان در پايان چه چيزهايي را بفهمند و يا قادر به انجام آن باشند ؟

دانش آموزان هم اكنون در رابطه با موضوع اين درس چه مي دانند ؟

چه " سناريو " يا زنجيره اي از تجربيات يادگيري مي تواند دانش آموزان را از شماره 2 به شماره 1 برساند ؟

در واكنش به هر يك از اجزاي درس پيش بيني مي كنيم چه نوع افكاري ( اعم از مشكلات يا كج فهمي ها ) به ذهن دانش آموزان خطور كند ؟ 

 چه چيزي مي تواند اين درس را براي آنان هيجان انگيز و با معني كند ؟

چه شواهدي به ما كمك مي كند تا در باره تحقق اهدافي كه براي يادگيري دانش آموزان در نظر گرفته ايم قضاوت كنيم و پيشرفت يادگيري دانش آموز را در جريان درس بررسي كنيم ؟

چه مداركي را بايد در رابطه با انگيزش ، يادگيري و رفتار دانش آموزان جمع آوري كنيم و چه نوع از روشهاي جمع آوري داده ها براي اين كار لازم است ؟

گروه ها معمولا در طول يك دوره چند ماهه سه تا پنج بار براي تدوين يك طرح درس ، نشست برگزار مي كنند .

نشست اول صرف شناسايي مسئله وتعيين اهداف مي شود.

درنشست دوم كتب درسي ، مواد آموزشي ، استاندارد ها وساير منابع مورد بررسي قرار مي گيرد.

در پايان نشست دوم ، يك يا دو نفر از معلمان گروه ، توليد اولين پيش نويس طرح درس را تقبل مي كنند.اين پيش نويس در نشست بعدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در جريان جلسات ونشست هاي سوم وچهارم ؛ گروه ها با هم كار مي كنند تا طرح درس را باز بيني واصلاح كنند.تجربيات به اشتراك گذاشته شده ي همه ي گروه ها مي تواند به بهبود درس تحقيقاتي در جريان اين مرحله كمك كند.گروه مي تواند پاسخ هاي احتمالي وتصورات غلط متداول در بين دانش آموزان وهم چنين راههاي ارتقاي درس تحقيقاتي راشناسايي كند ؛ زيرا اين كار كمك مي كند تا گروه از پاسخ هاي دانش آموزان بهره گيري كند.شيوه هاي يادگيري دانش آموزان را بررسي كند و به هدف تيم درس پژوهي تحقق بخشد.


برچسب: درس پژوهي، اهداف، درون رشته اي و برون رشته اي، دانش آموزان، روش علمي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۲۰:۲۰ توسط:امين صالح موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :